DIATOMEEENAARDE.NL

NATURE OWN PRODUCT

Veelgestelde vragen over Diatomeeënaarde

Is deze Diatomeeënaarde Puur?

Diatomeeënaarde puur is een natuurlijk puur diatomiet met een zeer hoge zuiverheidsgraad. Het kan 2x zijn gewicht opnemen en blijft nog in poedervorm. Deze Diatomeeënaarde bevat geen bentonieten en is daardoor zeer licht en zeer werkzaam. 1 liter zuivere Diatomeeënaarde heeft een gewicht van ongeveer 150 gram.

Diatomeeënaarde Diatom met een lagere zuiverheidsgraad

Het kan 1x zijn gewicht opnemen en blijft nog in poedervorm. Deze Diatomeeënaarde bevat bentonieten en is daardoor zwaarder en beter uitstrooibaar en zeer werkzaam. 1 kg Diatomeeënaarde diatom heeft een massa van ongeveer 3 liter.

Is Diatomeeënaarde geschikt als ontwormer voor honden?

In het algemeen kunnen diatomieten worden ingezet als natuurlijke ontwormer.

Heeft het een gegarandeerde 'Food Grade' certificatie?

Diatomiet heeft registratienummer E551-c voor het gebruik als additief in dierenvoeding (zoals vastgelegd in artikel 2 van EC-richtlijn 70/524/EEC). Het is niet bedoeld voor humane consumptie.

Kleur product is wit, is het wel biologisch?

Deze veronderstelling is niet helemaal juist. De natuurlijke diatomieten die we leveren hebben een kleur die varieert van off-white tot wat grijzig, afhankelijk van de zuiverheid en bron van het materiaal. Wellicht dat de genoemde grijs/bruine kleur te herleiden is tot een lager SiO2-gehalte (dit gehalte is in het geval van Diatomeeënaarde Puur 93%).

Wat is van Diatomeeënaarde Puur het percentage silica kristallen?

Bedoeld wordt hier het gehalte aan kristallijne silica (= respirabele kwarts). Het gehalte hiervan is lager dan 1%.

Silica kristallen zijn van synthetische oorsprong of naderhand toegevoegd?

Kristallijne silica is van nature aanwezig in (natuurlijke) diatomiet. Het gehalte kristallijne silica in Diatomeeënaarde Puur is lager dan 1%. Veel van de op de markt zijnde diatomieten hebben een gehalte kristallijne silica dat hoger ligt dan 1% en zijn daarmee STOT RE1 geklasseerd. Dit geldt dus NIET voor Diatomeeënaarde Puur!!