Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

 

FAQ


Is deze Diatomeeenaarde Puur?
Diatomeeënaarde puur is een natuurlijke puur diatomiet.
Diatomeeënaarde met een zeer hoge zuiverheids graad.
Het kan 2x zijn gewicht opnemen en blijft nog in poedervorm.
Deze Diatomeeënaarde bevat geen bentonieten, en is daardoor zeer licht en zeer werkzaam.
1 liter zuiver Diatomeeënaarde heeft een gewicht van ongeveer 150 Gram

Diatomeeënaarde Diatom met een lagere zuiverheids graad.
Het kan 1x zijn gewicht opnemen en blijft nog in poedervorm.
Deze Diatomeeënaarde bevat bentonieten, en is daardoor zwaarde en beter uitstrooibaar en zeer werkzaam.
1 kg Diatomeeënaarde diatom heeft een massa van ongeveer 3 ltr.

Is Diatomeeenaarde geschikt als ontwormer voor hond?
In het algemeen kunnen diatomieten worden ingezet als natural dewormer.

Heeft het een gegarandeerde \'\'Food Grade\'\' certificatie?
Diatomiet heeft registratienummer E551-c, voor het gebruik als additief in dierlijk voedsel (zoals vastgelegd in artikel 2 van EC directive 70/524/EEC)
Niet bedoeld voor humane consumptie

Kleur produkt is wit, is het wel biologisch? (normaal gesproken is het grijs/bruin van kleur).
Deze veronderstelling is niet geheel juist. De natuurlijke diatomieten die we leveren hebben een kleur die varieert van off-white tot wat grijzig, afhankelijk van de zuiverheid en bron van het materiaal. Wellicht dat de genoemde grijs/bruine kleur die genoemd wordt te herleiden is tot een lager SiO2 gehalte (dit gehalte is in het geval van Diatomeeenaarde Puur 93%)

Wat is van Diatomeeenaarde Puur het percentage silica kristallen?
Bedoeld wordt hier het gehalte aan kristallijne silica (=respirabele kwarts). Het gehalte hiervan is lager dan 1%

Silica kristallen zijn van sintetische oorsprong? of naderhand toegevoegd?
Kristallijne silica is van nature aanwezig is (natuurlijke) diatomiet, het gehalte kristallijne silica in Diatomeeenaarde Puur is lager dan 1%. Veel van de op de markt zijnde diatomieten hebben een gehalte kristallijne silica dat hoger ligt dan 1%, en zijn daarmee STOT RE1 geklassificeerd (dit geldt dus NIET voor Diatomeeenaarde Puur!!)